Zakup kanarka

 
 

Transport do domu

Zdecydowaliśmy się już na zakup kanarka, poczyniliśmy wszelkie przygotowania na jego przybycie (o klatce i jej wyposażeniu czytaj na s. 24). Brakuje nam już tylko ,,głównego bohatera".

Do transportu najodpowiedniejsze są specjalnie przeznaczone do tego celu klatki, tzw. transportówki. Można je kupić w większości sklepów zoologicznych. Zapewniają one przemieszczanemu ptakowi odpowiednią ilość światła i właściwą wentylację. Transportówka z pewnością będzie jeszcze niejednokrotnie przydatna w przyszłości, np. w razie konieczności zawiezienia kanarka do lekarza weterynarii lub w czasie podróży na wakacje.

Niektórzy sprzedawcy proponują do transportu ptaków specjalne papierowe torebki. Są one odpowiednie jednak wyłącznie w wypadku bardzo krótkich podróży. W żadnym wypadku zaś nie należy przewozić kanarka w normalnej klatce. Ze względu na zbyt dużo w niej przestrzeni. ptak podczas jazdy, obijając się o ściany. mógłby doznać urazów. Znacznie bezpieczniejszy będzie w dość ciasnej transportowce. 
Nigdy też nie próbujmy przewozić kanarka w plastykowej torbie, gdyż może w niej się udusić lub niebezpiecznie przygnieść. Transport do domu powinien trwać możliwie krótko, aby kanarek jak najszybciej znalazł się we właściwie przygotowanym dla niego domku.

 

Heinz Schnoor - "Kanarki", 
MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1996, str. 22strona do druku 

 

 

 

Internetowy serwis ptaków kanarki.pl  Wszelkie prawa zastrzeżone, 2002
design by TONER